באיזה גיל יוצאים לפנסיה ?

כבר בהיותנו מגיעים לגיל 30, נושא הפנסיה מעסיק אותנו. אנו עובדים לאורך כל חיינו, בכדי שנגיע לגיל הפרישה נוכל להמשיך ולחיות בכבוד, לנוח ולעשות את הדברים שתמיד חלמנו לעשות אבל לא היה לנו את הזמן או הכסף הדרוש לכך.

אחת הסיבות לכך שנושא הפנסיה מעסיק אותנו כל כך היא משום שהחיסכון הפנסיה הופך להיות מקור ההכנסה העיקרי לאחר שאנו יוצאים לפרישה לגמלאות. כאמור, המטרה של חיסכון זה היא להבטיח לנו שנוכל לשמור על רמת חיים מכובדת ונאותה. זו גם הסיבה שלעובדים שמורה הזכות לבחור לעצמם את החיסכון הפנסיוני שלהם ואת גובה דמי הניהול, משהו שעדיין לא רבים מהאנשים יודעים. 

על פי חוק גיל הפרישה, בסעיף 3 מצוין כי הגיל שבו אנו זכאים לפרוש מעבודתנו ולקבל את קצבת הפנסיה החודשית היא בגיל 67 לגברים ובגיל 62 לנשים. יחד עם זאת, יש מה שנקרא גיל פרישה מוקדמת שזה בעצם הגיל שבו מתקיימת הזכות לאדם לקבל את הגמלה כאשר התנאים הקבועים בהסכם עבודה או בחוק מתקיימים, עוד בטרם הגיע לגיל פרישה.

אצל גברים הגיל המינימלי הוא גיל 60 ואצל נשים זה משתנה בהתאם לכל מיני מאפיינים. למעשה, גיל 67 הוא גיל פרישת חובה גם אצל גברים וגם אצל נשים, כלומר זה הגיל שבו ניתן לחייב את שני המינים לפרוש ממקום העבודה שלו לא בדרך של פיטורים. זה גם הגיל שבו המוסד לביטוח לאומי מחוייב להעביר לפורש את קצבת הזקנה שלו. בנוסף, בגיל הפרישה, יכולים פנסיונים להתחיל ולהנות מחלק מהטבות המס המגיעות לגמלאים במדינת ישראל על פי החוק.