קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה סוג של קופת חיסכון לאורך טווח זמן קצר עד בינוני, בעצם עד שש שנים, היתרון של קרן ההשתלמות מסוגי חסכונות אחרים שהמפקידים בה זכאים להטבות מס', כלומר לרוב לא משלמים מס על סכומים מסוימים שמפקידים לקרן, כל עובד הינו זכאי לקרן השתלמות ,במידה והמעסיק שלו מסכים להפריש לו, כלומר אין העובד יוכל לבד לעשות קרן השתלמות, עדיף לו להגיע להסכם עם המעסיק שיפריש לו אחוז מסוים מהכסף החודשי לקרן השתלמות אשר מהווה עבורו תוכנית חיסכון ובמידה ומסכים אז להחתים אותו על התחייבות שבתום עבודתו של העובד ישחרר לו המעסיק את הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות בזמן פיטורין או התפטרות.

 למה כדאי לעשות קרן השתלמות ? הכדאיות טמונה כפי שנזכר למעלה בהטבות ובפטור ממס על הכסף שנחסך. בסוף העובד יש לו תוכנית חיסכון שתופרש לחשבונו בלי קיזוזי מס, כמו כן עצמאיים אשר נחשבים למעסיקים יכולים להפריש לעצמם קרן השתלמות שהתקרה שלה הינה עד 7% מהמשכורת. במקור קרן השתלמות הייתה מיועדת להשתלמויות ולימודים אבל עם התקדמותם של העובדים והתפתחותה של המוןדעות מאחר קרנות מסוג זה הפכה הקרן למען חיסכון לטווחי זמן קצרים עד בינוניים. חישוב הפטור ממס הינו כל עוד ההפקדה לקרן ההשתלמות מההכנסה החודשית עד 10 אחוז, אשר 2.5 מפריש העובד משכרו הברוטו ו- 7.5 מפריש המעסיק מהברוטו.

קיימות בישראל הרבה סוגים של קרנות השתלמות מהם 3 סוגים למורים, קרן השתלמות למורים ולגננות, קרן השתלמות למורים תיכוניים ולמורים על יסודיים, כמו כן קיימים מעל חמישים קרנות השתלמות ובהן קרנות ההשתלמות של איגודים מקצועיים וכן קרנות השתלמות המנוהלות על ידי בנקים ויועצי השקעות. זכיינות אשדוד.

ניתן לפדות את כספי קרן ההשתלמות בתום השש שנים או אפשר להאריך את התקופה מ 7 עד ל 8 שנים .