פנסיה חובה – למעסיקים חובה, לעובדים הטבה

פנסיה חובה – למעסיקים חובה, לעובדים הטבה

חוק פנסיה חובה הוא אחד החוקים החברתיים ביותר שנחקקו בישראל. כוונת המחוקק הינה לספק לכל עובד אפשרות לצבור זכויות פנסיוניות. חוק פנסיה חובה מחייב המעסיק להפריש עבור העובד סכומים לפנסיה ולפיצויים, מספר חודשים לאחר התחלת העבודה. העובד, מצד שני, איננו יכול לדרוש שלא לנכות משכרו ניכויי פנסיה ומחויב להפריש את חלקו כנדרש על פי חוק. מטרת החוק פשוטה וברורה: המדינה איננה מעוניינת באזרחים שיהפכו לנטל עליה ברגע שפרשו לגמלאות.

חוק פנסיה חובה – היסטוריה בקצרה:

נושא הפנסיה נחלק לשלוש תקופות: הראשונה הצטיינה במחויבות סוציאלית של המדינה וארגוני העובדים. רובם צברו זכויות פנסיוניות באמצעות מקומות העבודה שהיו מסודרים וערוכים לנושא. העובדים הבינו את חשיבות הפנסיה והמעסיקים לא התכחשו לה. בשנות השמונים נכנס מושג חדש למדינה – עובדי קבלן. מעסיקים רבים שכרו עובדים באמצעות קבלנים, תוך שהם אינם מחויבים לעובדים ואינם מפרישים עבורם דבר. בתחילת המאה הנוכחית החלה מגמה של הסדרת הנושא, באמצעות צווי הרחבה המחילים הסכמי עבודה ענפיים גם על עובדי קבלן המועסקים בהם ובאמצעות חוק פנסיה חובה.

האם מיושם חוק פנסיה חובה?

למרות החששות הן בממשלה והן בארגוני העובדים הגדולים, חוק פנסיה חובה מיושם בדרך כלל. עובדים המועסקים תקופה מינימאלית (6 חודשים) שלאחריה נדרש המעסיק להתחיל להפריש כספים לטובת פנסיה חובה אכן מתחילים לצבור זכויות כנדרש. ומרגע שהתחילה צבירת הזכויות הרי שהיא עוברת עם העובד לכל מקום בו יעבוד בעתיד. זהו היתרון הגדול של חוק פנסיה חובה – לא ניתן להפסיק או לעכב את זכויות הפנסיה.

כל עובד זכאי לבחור לצבור זכויות בקופת גמל או קרן פנסיה. אם הוא איננו משתף פעולה מחויב המעסיק לצבור עבור העובד זכויות בקרן הנקראת קרן פנסיה מקיפה חדשה, תוך שנשמרת זכותו של העובד לעבור לכל קרן אחרת שיבחר. כדי להקל על העובדים והמעסיקים החילה המדינה את החוק בהדרגה, כאשר הפרשות המעסיק והמועסק גדלות והולכות עם השנים. בשנת 2013 אמורות ההפרשות להגיע לכדי 15% ממשכורת העובד, 10% הפרשת מעביד ו5% הפרשת העובד.

למידע נוסף: תיקון 190 לפקודת מס הכנסה