חוק קרן פנסיה

בשנת 2008 החל חוק פנסיה חובה. חוק זה מאפשר ליהנות מקצבת פנסיה כזכות ולא כהטבה, החובה מוטלת על המעביד להפריש לקרן הפנסיה וזכות העובד היא לבחור באם ההפרשה תעשה עבור קרן פנסיה מסוג זה או אחר על פי שיקול דעתו. הבחירה צריכה להתבצע תוך שישים ימים מתחילת עבודתו ולהיות מוגשת בכתב.

כל מי שברשותו קרן פנסיה לא ירגיש בשינוי אך רבים אחרים יתחילו ליהנות משינוי חוק זה.

מחוק הפנסיה החדש אפשר ליהנות באם אתם עומדים בתנאים הבאים:

1. הגיל בו חייב כל עובד להתחיל את קרן הפנסיה הוא 20 שנה לאישה ו-21 שנה לגבר עד לגיל הפרישה שקובע החוק.

2. עובד שאין בידו שום הסדר פנסיה אחר בתוקף.

3. החל מתאריך ה- 1.1.2009 צריך לעבוד לפחות שישה חודשים לפני הזכאות להפריש סכומים לקרן הפנסיה.

4. החל מתאריך ה- 1.1.2008 צריך לעבוד לפחות תשעה חודשים לפני הזכאות להפריש סכומים לקרן הפנסיה.

5. לכל מי שיש כבר ביטוח פנסיוני, ישנה הזכאות להפריש כספים כבר מיום העבודה הראשון, כאשר הניכוי ייעשה אחרי שלושה חודשים באופן רטרואקטיבי.

ההפרשות לפי חוק פנסיה חובה גדלות בהדרגה – אמנם משכורת הנטו שלכם תצומצם אך קחו בחשבון שהמעביד מפריש עבורכם את אותו סכום שאתם מפרישים, דבר שלא היה קיים בשנים קודמות.

למשל מהראשון לינואר 2010 באם המעסיק הפריש משכרכם 2.5% הוא יפריש עבורכם עוד 2.5% לקרן הפנסיה ועוד 2.5% לפיצוים. כלומר סה"כ 7.5% הפרשות לפנסיה מהשכר.

בשנת 2011 אחוז ההפרשה יגדל ל- 3.33% עבור כל חלק סה"כ 10%.
בשנת 2012 אחוז ההפרשה יגדל ל- 4.16% סה"כ 12.5%.
ומשנת 2013 אחוז ההפרשה יגדל ל- 5% סה"כ 15%.

המדינה היא זו שקובעת איזה חלק מהשכר ברוטו ייחשב לצורך החישוב להפרשה לקרן הפנסיה. סכום זה מתבסס על 'שכר בסיס' והתוספות הקבועות אך לא כולל בונוסים למיניהם. השינוי יכול להיות משמעותי לכן רצוי מאד לברר ולבדוק עם יועץ פסיוני מה משתלם יותר בעבורכם.

עורך דין תאונות דרכים מגרשים למכירה בחדרה